Chính sách đổi hàng

Chính sách đổi hàng

Chúng tôi cam kết đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm mua từ cửa hàng của chúng tôi. Chính sách đổi hàng này được thiết kế để giúp khách hàng hiểu rõ về quy trình đổi hàng của chúng tôi.

Điều kiện đổi hàng

Khách hàng có thể yêu cầu đổi hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng. Sản phẩm phải được trả về cùng với hóa đơn mua hàng và phải ở trạng thái hoàn toàn mới và chưa sử dụng. Nếu sản phẩm đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu đổi hàng.

Quy trình đổi hàng

Khách hàng có thể yêu cầu đổi hàng bằng cách liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng hoặc email. Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu và hướng dẫn khách hàng về quy trình trả hàng. Sau khi nhận được sản phẩm trả về, chúng tôi sẽ kiểm tra sản phẩm và xử lý yêu cầu đổi hàng trong vòng 7 ngày làm việc.

Phương thức đổi hàng

Khách hàng có thể đổi hàng bằng cách chọn sản phẩm khác hoặc chọn các sản phẩm khác có giá trị tương đương. Nếu khách hàng chọn sản phẩm khác có giá trị cao hơn, khách hàng sẽ phải thanh toán phần chênh lệch. Nếu khách hàng chọn sản phẩm có giá trị thấp hơn, chúng tôi sẽ hoàn lại phần tiền chênh lệch.

Sản phẩm không đủ chất lượng

Nếu sản phẩm không đủ chất lượng hoặc bị lỗi kỹ thuật, khách hàng có thể yêu cầu đổi hàng hoặc sửa chữa sản phẩm. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu đổi hàng hoặc sửa chữa sản phẩm trong vòng 7 ngày làm việc và sẽ hoàn lại phí vận chuyển cho khách hàng nếu sản phẩm bị lỗi.