Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu hiện hành. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp khách hàng hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của họ.

Thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc mua sản phẩm từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của khách hàng, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và thời gian truy cập.

Sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng được sử dụng để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của khách hàng hoặc trong trường hợp pháp lý yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết chỉ chia sẻ thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi việc truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.